Do potwierdzenia zmowy przetargowej nie są już potrzebne niepodważalne dowody. Wystarczą okoliczności pośrednie.
Niedozwolone porozumienia między przedsiębiorcami trudno udowodnić, więc niewiele ich wychodzi na światło dzienne. Tymczasem zgodnie z ostatnim wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) nielegalne zmowy można wykazać nie tylko przez bezpośrednie dowody, ale także wskazując na okoliczności, które potwierdzają zarzut.
KIO badała odwołanie dotyczące zamówienia na stworzenie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad systemu monitorowania pracy piaskarek i pługów odśnieżających. Po przeprowadzeniu procedury w trybie negocjacji z ogłoszeniem okazało się, że najlepsze oceny zdobyły oferty spółek Wasko i Ente. Zastrzeżenia konkurencji wzbudziło to, że sporządzono je według jednego formatu, a spółki są powiązane przez prezesa Wasko, który jest jedynym wspólnikiem w spółce Ente.