Tam zostanie sprawdzone, czy np. nie ma on zakazu prowadzenia pojazdów. Starosta wyda mu kartę kandydata na kierowcę, z którą będzie mógł rozpocząć szkolenie. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra transportu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Zmiany mają wejść w życie 11 lutego 2012 roku.