Członkowie KRS wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanym przez premiera zmianom, które miałyby na celu zlikwidowanie stanu spoczynku bądź tylko zmniejszenie uposażenia sędziów, którzy w stan spoczynku przeszli. KRS przypomina, że takie zmiany byłyby niezgodne z ustawą zasadniczą.

– Stan spoczynku jest jedną z konstytucyjnych gwarancji niezawisłości sędziowskiej – potwierdza Ryszard Piotrowski, dr Uniwersytetu Warszawskiego.

I podkreśla, że nieporozumieniem jest traktowanie stanu spoczynku jako przywileju.

Ponadto w dniu wczorajszym rada podjęła jeszcze jedną ważną uchwałę. Otóż zdecydowano o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego dużej nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o ustawę, która wprowadza m.in. menedżerski sposób zarządzania sądami oraz oceny okresowe sędziów. Nie określono jednak, w jakim zakresie nowela zostanie zaskarżona. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, niemal na pewno TK zostanie poproszony o zbadanie trybu legislacyjnego, w jakim zostały uchwalone omawiane zmiany. Od samego bowiem początku prac nad nowelą środowisko sędziowskie zarzucało resortowi sprawiedliwości, że projekt nie był z nimi odpowiednio konsultowany.