Właściciel mieszkania lub domu jest stroną postępowania meldunkowego – uznał NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny podjął wczoraj korzystną dla właścicieli i najemców uchwałę. Uznał, że osoba mająca tytuł prawny do lokalu ma wpływ na zameldowanie w nim i wymeldowanie z niego innych osób.
Sędzia NSA Roman Hauser podkreślił, że zameldowanie lub wymeldowanie z cudzego lokalu może stanowić naruszenie prawa własności osoby i nietykalności mieszkania.