Aby zmniejszyć ryzyko handlowe przy zawieraniu umowy, przedsiębiorca powinien sprawdzić wiarygodność finansową i wypłacalność kontrahenta w biurach informacji gospodarczej i rejestrach dłużników.
Przedsiębiorca nie musi powierzać wywiadowni gospodarczej zbierania informacji o swoim partnerze biznesowym. Bez dodatkowych wydatków na profesjonalnego detektywa może sam dotrzeć do instytucji, które gromadzą dane o nierzetelnych i upadłych dłużnikach.
Informacje o przedsiębiorcach i konsumentach niewywiązujących się ze zobowiązań finansowych uzyska w biurze informacji gospodarczej (BIG). W Polsce działają trzy spółki, które są takimi biurami: Krajowy Rejestr Długów, Europejski Rejestr Informacji Finansowej oraz InfoMonitor.