Przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla pacjenta, który ucierpiał w wyniku leczenia szpitalnego, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę stopień pogorszenia zdrowia i życia oraz uciążliwość dalszego leczenia.
Za samo pogorszenie stanu zdrowia pacjent może maksymalnie otrzymać 60 tys. zł. Do 10 tys. zł dostanie, gdy będzie musiał mieć zapewnioną opiekę. W przypadku utraty zdolności do pracy otrzyma do 5 tys. zł. W przypadku pojawienia się uciążliwości związanej z dalszym leczeniem spowodowanej przez błąd medyczny, maksymalne odszkodowanie wyniesie 25 tys. zł.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego. Zgodnie z nim poszczególne elementy złożą się na całość kwoty dla poszkodowanego pacjenta. Łącznie wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 100 tys. zł, czyli kwoty wskazanej w ustawie o prawach pacjenta.