W czasie klęski żywiołowej dostęp do danych osobowych powinien być łatwiejszy.
Międzynarodowi inspektorzy ochrony danych osobowych przygotowują projekt rezolucji, która dotyczy ochrony oraz przekazywania danych osobowych w czasie klęsk żywiołowych. Inspektorzy zobowiązują się dokonać przeglądu krajowych przepisów pod kątem udostępniania takich informacji w nadzwyczajnych sytuacjach, np. powodzi.
Generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Wojciech Wiewiórowski zwraca uwagę, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi nic o ochronie danych osobowych nie mówi.