Ubezpieczyciel, który odmawiał pokrycia należności za auto zastępcze, zapłaci odsetki za zwłokę.
Uchwała Sądu Najwyższego (SN) z 17 listopada 2011 r. zrównała konsumentów z przedsiębiorcami w prawie odzyskania kosztów korzystania z samochodu zastępczego na czas naprawy powypadkowej ich auta. Dotąd bowiem zakłady ubezpieczeń zwracały ten koszt jedynie osobom prowadzącym działalność gospodarczą, a także pod warunkiem, że poszkodowany nie mógł korzystać z komunikacji zbiorowej.
Dla osób, którym ubezpieczyciel odmówił w ostatnich latach pokrycia kosztów pojazdu zastępczego, pojawiła się szansa na dochodzenie roszczeń w sądzie. Potwierdza to także oficjalne stanowisko rzecznika ubezpieczonych, który podpowiada: o zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę mogą się ubiegać osoby, których roszczenie nie uległo przedawnieniu lub nie zostało oddalone prawomocnym wyrokiem sądu, jak również, gdy nie było przedmiotem zawartej ugody z ubezpieczycielem.