Sędziowie obawiają się, że przyszłoroczne kontrole resortowe uzależnią sądy od władzy wykonawczej.
Prezesi i dyrektorzy sądów muszą się przygotować na przyszłoroczne kontrole działalności jednostek, którymi kierują. Tak wynika z pisma, które otrzymali od zastępcy dyrektora biura ministra sprawiedliwości.

Nowe przepisy