Jeżeli osoba zatrzymana przez policję do wytrzeźwienia po 24 godzinach nadal wykazuje objawy upojenia alkoholowego, musi zostać zbadana przez lekarza – apeluje Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
Apel skierowany jest do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który ustala zasady pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek policji do wytrzeźwienia i obowiązki funkcjonariuszy sprawujących nad nimi opiekę.
Rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że od 2009 r. zanotowano 39 przypadków zgonów osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek policji do wytrzeźwienia. Jej zdaniem z analizy statystyk zgonów wynika, iż ta liczba będzie wzrastać. RPO proponuje, aby w przepisach wewnętrznych policji zostały określone sytuacje, które będą zobowiązywać organ do poddania osoby nietrzeźwej obligatoryjnej konsultacji medycznej. W szczególności wtedy, gdy pomimo upływu 24 godzin od umieszczenia zatrzymanego objawy jego nietrzeźwości będą się utrzymywać.