Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) terenem budowy jest nie tylko grunt, na którym wznoszona jest inwestycja, lecz także przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem budowy.
Czy wobec tego ramiona żurawia budowlanego mogą wystawać poza teren budowy i wisieć nad chodnikiem, którym przechodzą ludzie? Zgodnie ze stanowiskiemPowiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu pod pewnymi warunkami tak.
– Ramię żurawia może wystawać poza teren budowy, nie może jednak poza nim pracować. Niedopuszczalne jest również wykroczenie przenoszonego przez żuraw ładunku poza teren budowy – tłumaczy pracownik poznańskiego inspektoratu. Informacje na temat obszaru pracy żurawia powinien zawierać plan bezpieczeństwa i ochrony, a w szczególności załącznik graficzny do niego. Opisywany plan jest dokumentem tworzonym przez bądź na zlecenie kierownika budowy (art. 21 a pr. bud.), a ma na celu wprowadzenie regulacji chroniących zdrowie na obszarze budowy.
Należy także pamiętać, że całkowite unieruchomienie żurawia mogłoby być niebezpieczne.
– Żuraw powinien móc poruszać się pod wpływem wiatru, nie może być zablokowany, ponieważ wszelki opór mógłby wpłynąć na jego konstrukcję. Mogłoby to doprowadzić nawet do jego przewrócenia – wyjaśnia pracownik nadzoru budowlanego.