Akcja będzie prowadzona po raz drugi. "Chcemy informować szczególnie o tematach związanych z bezpieczeństwem majątkowym rodziny, a więc darowiznach, intercyzach, wspólności i rozdzielności majątkowej, ale nie będziemy unikać innych spraw, jak spadki, o których rozmawialiśmy przed rokiem" - mówił, zapowiadając akcję prezes Krajowej Rady Notarialnej (KRN) Lech Borzemski.

Z rejentami będzie można porozmawiać od godz. 9 do 16 w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Adresy są dostępne na stronie www.krn.org.pl. Notariusze zapewniają, że rozmowy będą się odbywać w warunkach gwarantujących anonimowość.

Jak poinformowała KRN, notariusze szczególnie skupią się na kwestiach darowizn w ramach rodziny, zasadach działalności gospodarczej bezpiecznej dla rodzinnego majątku oraz uregulowaniach majątkowych w małżeństwie - decyzjach majątkowych, które małżonkowie muszą podejmować wspólnie i tych, które nie wymagają takich uzgodnień.

"W polskim prawie istnieje wiele użytecznych instytucji, które jednak z powodu słabej znajomości prawa stosowane są rzadko, choćby rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków" - zaznaczyła Rada.

"Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych we wszystkich miastach dyżurować będą tłumacze języka migowego"

To ostatnie rozwiązanie funkcjonuje w polskim prawie od 2004 r. jako opcja możliwa do wyboru (w Niemczech jest to standard ustawowy). Polega na tym, że jeśli para małżeńska zdecyduje się zawrzeć przed notariuszem taką umowę o rozdzielności z wyrównaniem majątków dorobkowych, to np. po ewentualnym rozwodzie jeden partner, który np. pozostawał na utrzymaniu drugiego małżonka, prowadzącego z sukcesami działalność gospodarczą, nie pozostanie z niczym.

Z mocy prawa notariusze nie udzielają porad prawnych, ale - jak podkreślał dwa tygodnie temu Borzemski - w swoich kancelariach nieodpłatnie informują o konsekwencjach i możliwych rozwiązaniach spraw, z jakimi przychodzą do nich klienci. "W czasie naszej pracy zauważamy liczne stereotypy funkcjonujące w opinii publicznej na temat spadków, darowizn, czy rozdzielności majątkowej małżonków" - wyjaśniał.

Dostępne będą także broszury informacyjne z podstawowymi wiadomościami na temat bezpieczeństwa majątkowego rodziny. "Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych we wszystkich miastach dyżurować będą tłumacze języka migowego" - zapowiedziała KRN.

W zeszłym roku, także jesienią, w ramach pierwszego dnia otwartego notariatu z rejentami można było porozmawiać o spadkach i testamentach.