Społeczeństwo potrzebuje rzetelnych informacji o prawie spadkowym – uważa Krajowa Rada Notarialna. Dlatego już w sobotę 27 listopada br. samorząd notarialny zorganizuje dzień otwarty notariatu. Pomiędzy godziną 10 a 16 w centralnych punktach dwunastu miast notariusze i asesorzy będą odpowiadać na wszelkie pytania związane ze sprawami spadkowymi. Zainteresowani otrzymają też ulotki informacyjne.

Kwestie dziedziczenia budzą obecnie duże zainteresowanie wśród obywateli. Niestety wiedza wielu osób na ten temat jest wciąż niewystarczająca. Bardzo często notariusze spotykają się np. z prośbą o sporządzenie testamentu, w którym konkretne składniki majątku zapisane byłyby poszczególnym spadkobiercom. Tymczasem w polskim systemie prawa jest to niemożliwe. Rejenci uważają, że konieczne jest także upowszechnienie wiedzy na temat funkcjonującej od niedawna instytucji poświadczenia dziedziczenia, która umożliwia potwierdzenie praw do spadku bez konieczności czekania na wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Adresy kancelarii biorących udział w akcji

• Białystok – NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

Gdańsk - Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2

• Katowice - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 10

Kraków - Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

• Lublin - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. G. Narutowicza 4

• Łódź - siedziba Rady Izby Notarialnej, ul. G. Narutowicza 119a

• Poznań - Galeria Malta, ul. Abpa A. Baraniaka 8

• Rzeszów - Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7

• Szczecin - Budynek Buchalter, Al. Wojska Polskiego 83

• Toruń - Dom Harcerza, Rynek Staromiejski 7

Warszawa - Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

• Wrocław - Hotel Orbis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7