Prywatne adresy zamieszkania członków zarządów fundacji nie będą już zamieszczane w sprawozdaniach z działalności fundacji - informuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej.

Zmiana weszła w życie 27 października 2011 r. na skutek rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 21 września 2011 r. (Dz.U. nr 217 pod poz. 1291).

Tym samym w sprawozdaniach z działalności fundacji nie trzeba już podawać prywatnych adresów zamieszkania członków zarządu.

W zamian wprowadzono obowiązek podawania adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki adres ma.

"Nie kwestionując tego, że fundacje powinny działać transparentnie, a kontroli powinny podlegać pozyskiwane przez nie fundusze oraz to, kto w owych fundacjach podejmuje decyzje władcze, to według mnie nie było powodu, dla którego ta identyfikacja osób miałaby posuwać się tak daleko, by ogólnie dostępny był również prywatny adres zamieszkania osoby należącej do władz fundacji" - powiedział Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. "Nie było powodu, aby sprawozdanie z działalności fundacji przekształcać w listę adresową z prywatnymi adresami zamieszkania osób, które w fundacjach podejmują decyzje władcze" - dodał.