Strażnicy graniczni, przeszukując pasażerów statków, pociągów czy osoby podróżujące samochodem, skorzystają z wykrywaczy metali i urządzeń pozwalających wykryć materiały wybuchowe, a nawet sprawdzić poszczególne substancje, np. płyny mogące służyć do budowy bomby. Takie zasady kontroli granicznej wprowadza projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez Straż Graniczną.
Przy kontroli bagażu funkcjonariusze będą mogli nie tylko otworzyć walizkę, ale też korzystając ze specjalistycznych urządzeń rozpoznać substancje potencjalnie wybuchowe. Do przeszukiwania bagaży, ładunków, paczek i listów mogą wykorzystać rentgen, wykrywacze metali i psy służbowe.
W projekcie nie ma jednak szczegółowych zasad kontroli pasażerów na lotniskach. Wskazuje on tylko, że przeszukanie osób w takich miejscach odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
Wykreślenie z rozporządzenia zasad kontroli na lotniskach związane jest z nowelizacją ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 170, poz. 1015), która obowiązuje od 18 września 2011 r. Ograniczyła ona rolę straży granicznej w portach lotniczych do minimum. Czynności takie jak odprawy, kontrola biletów i bagaży oraz pilnowanie porządku w portach lotniczych zostały przekazane do obowiązków zarządców lotnisk. Zadania te mogą oni realizować przy pomocy służby ochrony lotniska (SOL) lub wynajętej firmy ochroniarskiej. Tym samym straż graniczna służy już nie do pilnowania porządku na lotnisku, lecz zgodnie ze swoją nazwą – do ochrony granicy.
Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych