Przy kontroli bagażu funkcjonariusze będą mogli nie tylko otworzyć walizkę, ale też korzystając ze specjalistycznych urządzeń rozpoznać substancje potencjalnie wybuchowe. Do przeszukiwania bagaży, ładunków, paczek i listów mogą wykorzystać rentgen, wykrywacze metali i psy służbowe.

W projekcie nie ma jednak szczegółowych zasad kontroli pasażerów na lotniskach. Wskazuje on tylko, że przeszukanie osób w takich miejscach odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej.

Wykreślenie z rozporządzenia zasad kontroli na lotniskach związane jest z nowelizacją ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 170, poz. 1015), która obowiązuje od 18 września 2011 r. Ograniczyła ona rolę straży granicznej w portach lotniczych do minimum. Czynności takie jak odprawy, kontrola biletów i bagaży oraz pilnowanie porządku w portach lotniczych zostały przekazane do obowiązków zarządców lotnisk. Zadania te mogą oni realizować przy pomocy służby ochrony lotniska (SOL) lub wynajętej firmy ochroniarskiej. Tym samym straż graniczna służy już nie do pilnowania porządku na lotnisku, lecz zgodnie ze swoją nazwą – do ochrony granicy.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych