Wierzyciel szybciej uzyska tytuł egzekucyjny, gdy będzie dochodził roszczenia pieniężnego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pod warunkiem że dłużnik tej należności nie zakwestionuje.
Aby wszcząć elektroniczne postępowanie upominawcze, wierzyciel powinien drogą elektroniczną złożyć pozew do e-sądu, logując się na sądowym serwerze VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Podczas rejestracji podaje swój adres e-mailowy, na który otrzyma komunikat portalu EPU. Aby aktywować swoje konto użytkownika, należy przejść na stronę podaną w tym komunikacie. Za pośrednictwem internetu powód uiszcza też opłatę sądową. Powinien też dysponować podpisem elektronicznym.
E-sąd rozpoznaje pozwy bez względu na wartość przedmiotu sporu oraz miejsce zamieszkania powoda i pozwanego, ponieważ swoją właściwością obejmuje cały kraj.