Wierzyciel szybciej uzyska tytuł egzekucyjny, gdy będzie dochodził roszczenia pieniężnego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pod warunkiem że dłużnik tej należności nie zakwestionuje.
Aby wszcząć elektroniczne postępowanie upominawcze, wierzyciel powinien drogą elektroniczną złożyć pozew do e-sądu, logując się na sądowym serwerze VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Podczas rejestracji podaje swój adres e-mailowy, na który otrzyma komunikat portalu EPU. Aby aktywować swoje konto użytkownika, należy przejść na stronę podaną w tym komunikacie. Za pośrednictwem internetu powód uiszcza też opłatę sądową. Powinien też dysponować podpisem elektronicznym.
E-sąd rozpoznaje pozwy bez względu na wartość przedmiotu sporu oraz miejsce zamieszkania powoda i pozwanego, ponieważ swoją właściwością obejmuje cały kraj.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Powództwa na e-formularzu

Procedury zakładania konta

Czy E-sąd potwierdza wniesienie pisma

Nakazu zapłaty i sprzeciwu

Czy sąd zamieści pisma kierowane do powoda w aktach elektronicznych

Czy klauzulę wykonalności w formie elektronicznej sąd nada z urzędu

W jaki sposób powód może opłacić pozew, jeśli bank nie oferuje takiej usługi

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób odzyskać pieniądze w postępowaniu elektronicznym.