Od nowego roku Polak, który prowadzi firmę wyłącznie za granicą, uzyska status przedsiębiorcy zagranicznego.
Obywatel polski będzie mógł więc założyć oddział w kraju bez potrzeby rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i załatwiania formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy urzędzie skarbowym.

Zmiany korzystne dla polskich obywateli