Takie nowe uprawnienia funkcjonariuszy znalazły się w projekcie nowelizującym rozporządzenie przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które straż gminna ma prawo wystawić mandat.

Projekt jest wynikiem nowelizacji kodeksu wykroczeń, która wejdzie w życie 19 listopada. Zgodnie z nią zakazane będzie sprzedawanie towarów poza targowiskiem.

Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie handlu ulicznego. Osoby, które mimo zakazu będą sprzedawać produkty (na przykład z kartonów), mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Nielegalni handlarze muszą też liczyć się z tym, że sąd może orzec przepadek rzeczy, które sprzedawały. Stanie się tak nawet wtedy, gdy nie są one własnością sprzedającego.

Jak wyjaśnia MSWiA, zmiana była konieczna, gdyż mieszkańcy miast oraz właściciele sklepów oczekują od strażników gminnych (miejskich) szybkiej reakcji wobec osób, które nie płacąc podatków, handlują w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Resort podkreśla, że taka nielegalna sprzedaż uliczna ma wiele negatywnych skutków. Proceder ten narusza m.in. prawo związane z porządkiem i ze spokojem publicznym, ochroną środowiska i czystością w miejscach publicznych czy wreszcie z bezpieczeństwem na drogach i ulicach.

Rozporządzenie ma wejść w życie w tym samym dniu co nowelizacja kodeksu wykroczeń, czyli 19 listopada.

5 tys. zł maksymalna kara za handel w niedozwolonych miejscach

Etap legislacyjny: Projekt