503 młodych prawników, którzy przeszli pomyślnie pierwszy etap egzaminu konkursowego na aplikację ogólną przystąpiło dzisiaj do rozwiązywania kazusów.

Warunkiem przyjęcia na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest złożenie dwuetapowego egzaminu. Warunkiem jej ukończenia - uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji.

Drugi etap egzaminu rozpoczął się w środę o godzinie 10.00 w hali nr 4 warszawskiego Centrum EXPO XXI. Do egzaminu zakwalifikowano 503 młodych prawników, którzy uzyskali minimum, tj. 120 punktów z testu. Przypomnijmy, iż do pierwszego etapu przystąpiło ponad 2 tys. zdających.

Czas na pracę pisemną w drugim etapie wynosił 180 minut. Każdy z trzech kazusów jest punktowany w skali od zera do 25 punktów. Każde zadanie oceni dwóch członków komisji konkursowej, a ostateczny wynik będzie stanowił średnią ocen wystawionych przez obu sprawdzających.

Na aplikację ogólną dostanie się 200 osób, które z obu etapów otrzymają kolejna, jak największą ilość punktów.

Ukończenie aplikacji ogólnej uprawnia do złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację specjalistyczną (kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej).

Aplikacja sędziowska trwa 54 miesiące, a prokuratorska - 30 miesięcy.