Na usunięcie drzewa, nawet uschniętego lub tzw. samosiejki, potrzebna jest zgoda wójta. W lesie nie można wycinać drzew bez powiadomienia leśników.

Czy muszę zapłacić za wydanie zezwolenia

Chcę usunąć z działki dwa uschnięte drzewa. Czy muszę płacić za ich wycięcie?