Komisja Europejska zakwestionowała procedurę dopuszczającą sprowadzanie leków zawierających te same substancje czynne, tę samą dawkę i mających tę samą postać co lekarstwa, które otrzymały w Polsce pozwolenie na wprowadzenie do obrotu.

Niedopuszczalne są zdaniem KE sytuacje, w których przyczyną prywatnego importu z innych państw członkowskich Unii i spoza Wspólnoty jest niska cena lekarstw. Nierzadko bowiem zagraniczne produkty lecznicze są tańsze niż sprzedawane w polskich aptekach.

Zarzuty Komisji