Sąd I instancji będzie mógł orzekać dozór elektroniczny.
Takie zmiany w kodeksie karnym planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości.
– Nie mamy jeszcze gotowego projektu, ale trwają już prace nad jego stworzeniem – mówi Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.