Działania windykacyjne muszą być przeprowadzone w taki sposób, aby nie naruszały dobrych obyczajów, godności oraz prywatności konsumenta.
Tych wymogów nie spełniały pisma wysyłane do dłużników przez Euro Bank. Tak uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożyła na bank karę w wysokości 1,2 mln zł. To już dziewiąta decyzja dotycząca niezgodnego z prawem odzyskiwania długów.
UOKiK zarzucił kredytodawcy, że jego działania windykacyjne wywoływały u dłużników lęk, presję psychiczną, a ponadto wprowadzały ich w błąd.