Właściciel pojazdu wypowie jedną z umów ubezpieczenia, gdy przez pomyłkę będzie miał dwie polisy.
Od nowego roku kierowcy samochodów osobowych, którzy zostaną przyłapani na tym, że nie mają komunikacyjnego ubezpieczenia, zapłacą 3 tys. zł kary – wynika z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z jednym z przepisów noweli podstawą do obliczenia wysokości kary dla właścicieli pojazdów, którzy nie będą mieli obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będzie minimalne wynagrodzenia za pracę. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ukarze takiego kierowcę kwotą stanowiącą jego dwukrotność. Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2012 roku minimalna płaca wyniesie 1500 zł, kara wyniesie 3 tys. zł.
Więcej zapłacą właściciele samochodów ciężarowych i autobusów. W ich przypadku kara wyniesie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, a więc 4,5 tys. zł. Najmniej za brak OC zapłacą kierowcy motocykli. Dla takich pojazdów kara wyniesie jedną trzecią najniższej płacy, czyli 500 zł.
Obecnie podstawą naliczania kary za brak wykupionego OC jest kwota 500 euro przeliczana według średniego kursu NBP ogłaszanego pierwszy raz w roku. Dlatego w jednym roku za brak OC płaci się nawet poniżej 2 tys. zł, a w innym nawet niecałe 3 tys. zł. Przykładowo w tej chwili kara za nieubezpieczony samochód osobowy wynosi 1980 zł.
Większość przepisów ustawy zacznie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku. Zgodnie z tymi regulacjami firmy ubezpieczeniowe będą musiały informować właścicieli pojazdów o tym, że kończy się im okres polisy OC. Taką informację kierowcy mają otrzymywać nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma też podać wysokość składki w przypadku przedłużenia umowy, a także poinformować m.in. o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy.
Zniknie też ryzyko posiadania tzw. podwójnego ubezpieczenia, czyli sytuacji, w której przez nieuwagę właściciel pojazdu ma dwie polisy. Jeżeli okaże się, że właściciel samochodu podpisze umowę ubezpieczenia z nową firmą, a nie wypowie ubezpieczenia dotychczasowemu ubezpieczycielowi, to będzie mógł zrezygnować z tej umowy, którą miał do tej pory. Będzie to musiał zrobić pisemnie.
Zgodnie z nowymi przepisami nabywca używanego samochodu będzie mógł wypowiedzieć dotychczasową umowę OC ze skutkiem natychmiastowym. To korzystna zmiana, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nakazują zachowanie w takiej sytuacji trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.
4,5 tys. zł wyniesie kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia autobusu i ciężarówki
Podstawa prawna
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210).