Na dofinansowanie do czynszu oraz dopłaty do zakupu opału mogą liczyć tylko osoby o najniższych dochodach. Wsparcie otrzymają przez pół roku.
Czy do wniosku trzeba dołączyć rachunki

Zamierzam złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. Czy oprócz wypełnionego formularza muszę złożyć inne dokumenty, np. rachunki?

Czy liczy się powierzchnia lokalu

Zamierzam się ubiegać o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Od sąsiadki słyszałam, że lokal nie może przekraczać ustawowo określonej powierzchni. Czy wlicza się do niej balkon i piwnicę?

Czy przechowywać dokumenty

Zamierzam się ubiegać o dodatek mieszkaniowy. Czy dokumenty związane z jego przyznaniem muszą być przeze mnie archiwizowane?

Czy dodatek jest do odzyskania

Od czterech miesięcy zalegam z czynszem i gmina wstrzymała mi wypłatę dodatku mieszkaniowego. Czy mogę odzyskać te pieniądze?

Czy należy się ryczałt na zakup opału

Mieszkanie, w którym aktualnie mieszkam, nie jest wyposażone w instalację centralnego ogrzewania. Czy w okresie jesienno-zimowym mogę otrzymać od gminy dofinansowanie na ogrzewanie?

Czy dopłaty zostaną wstrzymane

Od kilu dni lokator w naszym bloku zalega z zapłatą kolejnej raty czynszu. Wiem, że otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Czy jako zarządca nieruchomości muszę poinformować o tym fakcie gminę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać pomoc finansową od gminy.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.