To, że kontrahent przekazał majątek innej osobie, nie oznacza, że wierzyciel nie odzyska swoich należności. W takiej sytuacji może się domagać, aby sąd uznał, że czynność dłużnika była w stosunku do niego bezskuteczna. Dzięki temu będzie mógł egzekwować swoje należności także z rzeczy, których pozbył się zobowiązany.

Czy można się zwolnić z obowiązku

W trakcie procesu sądowego o uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli pozwany wskazał, że wie o majątku dłużnika, z którego można zaspokoić roszczenie. Czy będzie to miało znaczenie dla toczącego się procesu?