Nie trzeba już będzie uzyskać kategorii B+E, aby jeździć samochodem z przyczepą, o ile masa takiego zespołu pojazdów nie przekroczy 4250 kg.

Jeżeli kierowca z kategorią B, uprawniającą do jazdy samochodami osobowymi, będzie chciał ciągnąć przyczepę, z którą dopuszczalna masa całkowita całego zestawu (DMC) przekroczy 3,5 tony, to będzie musiał zdać dodatkowy egzamin praktyczny. Wynika to z ustawy o kierujących pojazdami, która częściowo zastąpi ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Przepis o jeździe z przyczepą zacznie obowiązywać jednak dopiero 19 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z tymi regulacjami dodatkowy sprawdzian będzie wymagany, o ile przyczepa nie będzie cięższa niż 750 kg. Ponadto cały zestaw nie będzie mógł być cięższy niż 4250 kg. Nie chodzi tu jednak o uzyskanie kategorii B+E. Mający taką kategorię może kierować pojazdem o masie 3,5 tony z przyczepą o masie do 3,5 tony. Tak więc maksymalna masa całkowita takiego zestawu wynosi 7 ton.

– Ustawodawca nie określił, jaki egzamin trzeba zdać, by jeździć samochodem z przyczepą, która nie jest lekka, a dopuszczalna masa całkowita zestawu mieści się w przedziale od 3,5 tony 4,25 tony – mówi Dariusz Mazur ze Szkoły Jazdy w Chojnowie w województwie dolnośląskim.

Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, wyjaśnia, że taki wymóg, by kierowcy wykazali się umiejętnościami kierowania samochodem z przyczepą, która ma ponad 750 kg, a cały zestaw pojazdów mieści się w limicie do 4,25 tony, wprowadziła Unia Europejska.

– Szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu przeprowadzenia tego egzaminu, uwzględniające postanowienia unijnych dyrektyw, zostaną uregulowane w rozporządzeniu do ustawy o kierujących pojazdami – zapewnia Mikołaj Karpiński.

Obecnie z kategorią B można ciągnąć za pojazdem przyczepę, która nie jest cięższa niż auto. W dodatku dopuszczalna masa całkowita całego zestawu nie może być wyższa niż 3,5 tony. Z tym że przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym skonstruowane są w taki sposób, że nawet jak DMC pojazdu wynosi 3,5 tony, to można nim ciągnąć przyczepę lekką (do 750 kg). W takiej sytuacji DMC takiego zestawu wynosi 4,25 tony. Jednak gdy dopuszczalna masa samochodu wynosi np. 3 tony, a przyczepa 1 tonę (nie jest więc uznana za lekką), to wówczas konieczne jest już przynajmniej prawo jazdy kat. B+E.