Komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów na posłów, będą miały prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. O tym, czy będą to media ogólnopolskie, czy regionalne, rozstrzyga liczba list kandydatów zarejestrowanych w kraju.

Gdy przekroczy ona połowę okręgów wyborczych, komitet będzie się mógł reklamować w mediach ogólnopolskich. Jeżeli liczba ta będzie mniejsza, uzyska on prawo do promocji w mediach regionalnych. Kodeks wyborczy określa liczbę godzin, jaką komitety otrzymają do dyspozycji. Łączny czas rozpowszechniania audycji wynosi w ogólnokrajowych programach 15 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 3 godzin w TV Polonia, i 30 godzin w programach Polskiego Radia Spółki Akcyjnej i spółek radiofonii regionalnej, w tym do 5 godzin w programie przeznaczonym dla zagranicy. Ustawowy limit jest mniejszy u nadawców regionalnych. W tym przypadku komitety otrzymają 10 godzin w Telewizji Polskiej i 15 godzin w Polskim Radiu.

Kodeks wyborczy precyzuje zasady podziału czasu pomiędzy komitety wyborcze. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych dzieli się równo pomiędzy uprawnione komitety wyborcze. Na te ustalenia osobie zgłaszającej listę przysługuje skarga do PKW. Wnosi się ją w terminie dwóch dni od dokonania ustalenia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie. Od tego orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Samą kolejność rozpowszechniania audycji ustalają kierujący redakcjami programów telewizyjnych i radiowych w drodze losowania. Jest ono przeprowadzone w obecności osób zgłaszających listy najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów. Publiczna agitacja wyborcza potrwa do 7 października.