W ocenie sędziów i prokuratorów reforma wymiaru sprawiedliwości obu instytucji powinna odbywać się w kierunku specjalizacji, a nie likwidacji jej poszczególnych struktur.
Dzisiaj w całym kraju trwa drugi etap akcji protestacyjnej przeciwko psuciu prawa i zamrożeniu wynagrodzeń prokuratorów, sędziów oraz kadry administracyjnej (jego pierwsza odsłona miała miejsce 11 lipca).
– Polega ona wyłącznie na korzystaniu z urlopów na żądanie lub honorowym krwiodawstwie i nie jest wymierzona w prokuratora generalnego. Jej adresatami są odpowiedzialni za proces psucia prawa, którego ostatnim akordem był podpis prezydenta RP pod szkodliwą nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych. Przeciwko niej opowiedziało się całe środowisko prokuratorskie włącznie z prokuratorem generalnym i Krajową Radą Prokuratury – mówi Jacek Skała ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
Rada Główna ZZPiPP RP podkreśliła, że na czele unijnej prezydencji możemy się pochwalić dopiero 39. miejscem wśród państw Europy od względem wysokości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Za nami Armenia, Azerbejdżan, Albania, Mołdawia, Gruzja. W tej sytuacji związek zawodowy zwrócił się z interwencją do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających sędziów i prokuratorów. Adresatami wystąpień byli m.in. Jose Manuel Barroso i Jerzy Buzek.
W ocenie organizacji prokuratorskich i sędziowskich, pomimo wielokrotnych apeli do klasy politycznej, w ostatnich latach następuje proces degradacji roli prokuratury i sądów w systemie władz. Tworzone przez posłów kolejne nowelizacje archaicznych już ustaw o prokuraturze i ustroju sądów pogłębiają dysfunkcjonalność tych instytucji. Jednocześnie władze ignorują apele o stworzenie nowych konstytucji polskiej prokuratury i sądownictwa.
Wśród przykładów psucia prawa biorący udział w akcji wymieniają np. ostatnią ustawę o 10-proc. zwolnieniach w administracji m.in. Prokuratury, którą uznano za niekonstytucyjną. Niezadowalające jest także to, że Ministerstwo Sprawiedliwości modernizuje wymiar sprawiedliwości poprzez likwidację jego wyspecjalizowanych struktur. Chodzi tu m.in. o likwidację wydziałów do walki z przestępczością zorganizowaną na szczeblu ogólnopolskim. Usunięto sądy grodzkie. Teraz planuje się likwidację sądów rodzinnych.