Zatwierdzanie bez końca

Nowe przepisy prawa autorskiego zamiast przeciwdziałać takim problemom, mnożą je. Komisja Prawa Autorskiego zgodnie z nowelą nie musi spieszyć się z zatwierdzeniem wniosków z tabelami, które składają organizacje zbiorowego zarządzania.

– Wniosek SFP o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń został już przedstawiony do rozpatrywania przez KPA, ale komisja ma pół roku na wydanie orzeczenia w tej sprawie – wyjaśnia Dominik Skoczek z MKiDN.

Według dr. Arkadiusza Michalaka z Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza sześć miesięcy na rozpatrzenie wniosku to długo.

– W postępowaniu administracyjnym termin załatwienia sprawy szczególnie skomplikowanej wynosi tylko dwa miesiące – porównuje dr Michalak.

Krytykuje także regulacje, które umożliwiają umorzenie postępowania przed KPA w przypadku niezatwierdzenia tabel i przesunięcie całej procedury na drogę sądowa.

– Taki zapis nie mobilizuje KPA do zatwierdzania tabel, bo po półrocznym okresie bezczynności sprawa sama się rozwiąże i kłopot będzie miał sąd, a nie KPA – komentuje dr Michalak.

To zdanie podziela radca prawny Andrzej Oryl. Co więcej, według niego termin sześciu miesięcy może się okazać iluzoryczny również z innego powodu.

– Zgodnie z nowelizacją za zgodą wszystkich uczestników termin postępowania przed komisją może być przedłużany na czas niezbędny do wydania orzeczenia – wyjaśnia Oryl.

Dodaje, że w ten sposób ten termin może być za zgodą uczestników przedłużany praktycznie nieskończoną liczbę razy.

Pół roku to za mało na osiągnięcie kompromisu między stronami

Prof. Jan Błeszyński | członek Komisji Prawa Autorskiego

Regulacje dotyczące zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego nie są całkowicie czytelne i fortunne. KPA należy postrzegać jako organ, który powinien poszukiwać kompromisu między uczestnikami postępowania o zatwierdzenie tabel. Każdy uczestnik postępowania ma prawo, w ciągu dwóch tygodni, wnieść o skierowanie sprawy zatwierdzenia do sądu. KPA ma na przeprowadzenie postępowania pół roku. Po tym terminie postępowanie przed KPA może się dalej toczyć wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników. W braku zgody postępowanie podlega umorzeniu i tabele mogą być bezpośrednio przedłożone do zatwierdzenia przez sąd. W ten sposób starano się zabezpieczyć przed przedłużaniem postępowania przed KPA i blokowaniem dostępu do sądu. Termin półroczny jest relatywnie krótki. Tabela jest dokumentem skomplikowanym. Rynek współcześnie jest bardzo skonfliktowany. Działają na nim silne podmioty o przeciwstawnych interesach. Doprowadzenie do wydanie orzeczenia akceptowalnego przez uczestników tzn. sytuacji w której tabele zadowolą i twórców i podmioty, które płaca tantiemy, jest niezwykle trudne do osiągnięcia.