Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował w czwartek kartę praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Poinformował, że kilkadziesiąt egzemplarzy już jest kolportowanych do ośrodków pomocy i sądów. W sumie wydrukowanych będzie ok.180 tys. kart.

Karty mają rozpowszechniać osoby, które na co dzień stykają się z problemem domowej przemocy: policjanci, kuratorzy, a także pracownicy socjalni. W publikacji znajdują się m.in. adresy placówek pomagających na terenie kraju osobom dotkniętym przemocą oraz informacje o ogólnopolskim telefonie dla ofiar przemocy, tzw. niebieskiej linii.

Przy okazji prezentacji karty podpisano także porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada ono wymianę informacji oraz wspólne szkolenia przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

"To wspólny wysiłek tysięcy kuratorów z jeszcze większą grupą pracowników społecznych, którzy jako pierwsi docierają do tych rodzin, gdzie potencjalnie może w przyszłości dojść do przemocy w rodzinie" - wyjaśnił podczas konferencji prasowej Kwiatkowski.

Przygotowanie karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie jest pierwszym z etapów współpracy obu resortów dot. zwalczania przemocy w rodzinie. Resort sprawiedliwości zapowiedział, że trwają już prace nad wydaniem obszernego informatora, który zawierał będzie pełen zestaw informacji prawnych, procesowych i socjalnych dla ofiar przemocy.

Według statystyk posiadanych przez MS w ubiegłym roku zarejestrowano ponad 16 tys. spraw dotyczących znęcania się fizycznego lub psychicznego "nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną". W pierwszym półroczu bieżącego roku takich spraw było 8291, a ponad sześć tysięcy osób zostało już skazanych.

Karta praw jest już kolejną publikacją tego typu. W czerwcu resort sprawiedliwości zaprezentował kartę praw ofiar wypadków drogowych. Przypomina ona m.in., jakie prawa i obowiązki ma zespół ratowniczy, który jest wezwany do wypadku i czego można oczekiwać od funkcjonariuszy policji, którzy muszą pomóc ofiarom i zabezpieczyć dowody. Dokument zawiera też porady, o jakie świadczenia od państwa, a jakie od ubezpieczycieli może się domagać ofiara wypadku drogowego. Kartę otrzymują razem z nowymi polisami kierowcy samochodów ubezpieczający swe pojazdy od odpowiedzialności cywilnej.