Adwokat z Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką może już prowadzić u nas stałą praktykę we wszystkich formach dozwolonych dla polskich adwokatów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które mu to umożliwiają. Może więc pracować w indywidualnej kancelarii, w zespole adwokackim, w spółce cywilnej i we wszystkich osobowych spółkach handlowych, czyli w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej.

Podobnie unijnemu prawnikowi wpisanemu na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych wolno wykonywać w Polsce stałą praktykę w roli pracownika, na podstawie umowy cywilnej (np. zlecenia, umowy menedżerskiej), w indywidualnej kancelarii albo w którejkolwiek handlowej spółce osobowej.

Zasadą jest przy tym – taką samą jak w wypadku prawników polskich – że spółki z udziałem jurystów z UE mogą świadczyć wyłącznie pomoc prawną. Co więcej, wspólnikami w spółkach cywilnej i partnerskiej mogą być jedynie unijni prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub rzecznicy podatkowi. Wspólnikami w spółce jawnej oraz komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej lub w spółce komandytowej natomiast mogą być również prawnicy spoza Unii Europejskiej.

W ten sposób zniknęły różnice dotyczące form funkcjonowania adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych i doradców podatkowych oraz prawników zagranicznych w Polsce.

podstawa prawna

Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 178, poz. 1058).