Od 1 lipca otwarcie biznesu stało się prostsze, bo firmę można zarejestrować przez internet. Kandydat na przedsiębiorcę ciągle jednak musi sporo zapłacić – za pozwolenia, zezwolenia, koncesje i wpisy do rejestrów
d kilku dni przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność jednoosobowo, nie są już wpisywani do ewidencji prowadzonych przez gminy. Trafiają do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To samo dotyczy osób fizycznych zawiązujących spółki cywilne. Nie pociąga to za sobą żadnych kosztów. Wszystko za sprawą ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Stanowi ona, że wpis, jego zmiana, informacja o zawieszeniu oraz wznowieniu aktywności, a także wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej są wolne od opłat. Zwolnienie to obowiązuje już od 2008 roku.
Trzeba jednak pamiętać, że sam wpis nie wystarczy. Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzeba często zezwoleń, pozwoleń i koncesji. A one kosztują.
Przede wszystkim każdy przedsiębiorca, który staje się płatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT musi złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach tego podatku. Opłata za rejestrację lub za potwierdzenie zarejestrowania wynosi 170 zł. Tyle samo kosztuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym.
Poza tym każda zgoda wydana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego kosztuje 30 zł. Udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem udzielonego małżonkowi, rodzicom, dzieciom czy rodzeństwu) wymaga uiszczenia 17 zł opłaty skarbowej.
Dla rozpoczynających działalność małych przedsiębiorców najdotkliwsze są jednak opłaty za funkcjonowanie w dziedzinach reglamentowanych. Na przykład początkujący taksówkarz w Warszawie musi zapłacić za licencję ważną 2 do 5 lat 320 zł. Jeśli chce zapewnić sobie prawo wykonywania tego zawodu na 50 lat, wpłaci 450 zł. W Szczecinie jest nieco taniej. Licencja ważna od 2 do 15 lat kosztuje 200 zł, wydawana na 15 do 30 lat 250 zł, a pozwalająca wozić ludzi taksówką przez 50 lat – 300 zł.
Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać alkohol, muszą opłacić zezwolenie. Jeżeli zamierzają handlować piwem i napojami zawierającymi do 4,5 proc. alkoholu, zapłacą 525 zł. Tyle samo kosztuje decyzja pozwalająca sprzedawać trunki zawierające do 18 proc. alkoholu. Za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu płaci się 2100 zł.
W przypadku spółek handlowych, zarówno osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), jak i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Na razie nie można wpisać do niego żadnej spółki elektronicznie, ale od 2012 roku będzie wprowadzona uproszczona rejestracja spółki z o.o. Warunkiem zawiązania takiej spółki będzie podpisanie umowy przez wspólników na formularzu. Co istotne, ani teraz, ani od 2012 roku opłaty za rejestrację nie zmieniają się (patrz tabela obok).
Obowiązkowe jest też (i nadal będzie) ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacja o pierwszym wpisie do rejestru przedsiębiorców wymaga opłaty 500 zł.