Ofiary nękane obraźliwymi telefonami czy SMS-ami coraz częściej nie wahają się zawiadamiać o tym policji. Nowe przepisy umożliwiają szybkie postawienie zarzutów sprawcom takich występków.

Obowiązujący od trzech miesięcy przepis przewidujący karę do 3 lat więzienia za uporczywe nękanie innych osób jest coraz częściej stosowany w praktyce. W ostatnich dniach śledczy postawili zarzuty z art. 190a kodeksu karnego mieszkańcowi Lublina. Mężczyzna znalazł na ulicy telefon komórkowy i przez kilka miesięcy wysyłał nieprzyzwoite SMS-y do osób z listy kontaktowej. Ofiarami stalkera były głównie kobiety. Były one zasypywane na przemian to erotycznymi, to agresywnymi treściami. Pokrzywdzone zgłosiły się na policję. Funkcjonariusze bez trudu zatrzymali sprawcę, który przyznał się do winy.

Zarzuty dla stalkerów

Tego lata zarzuty w związku z uporczywym nękaniem usłyszało w ostatnich tygodniach co najmniej kilka innych osób. Jedną z nich był mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego. Nie mogąc się pogodzić z rozstaniem z dziewczyną, zasypywał ją nawet 40 SMS-ami dziennie, w których nie stronił od gróźb i wulgaryzmów. Podobne postępowanie toczy się obecnie także przeciwko 30-latkowi, któremu zdarzyło się kilka razy celowo zaczepić ośmioletnią dziewczynkę. Miarka się przebrała, gdy wziął ją na ręce w jednym z wrocławskich aquaparków.

Przemoc emocjonalna

Stalking to nowy rodzaj przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy emocjonalnej. Polega on na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej w taki sposób, że wzbudzi u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszy jej prywatność. Takiej samej odpowiedzialności podlega sprawca, który wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

– Dosłowne tłumaczenie pochodzącego z języka angielskiego słowa „stalking” oznacza: tropienie, śledzenie, myślistwo – tłumaczy Katarzyna Zabłocka, prawnik w Kancelarii Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy.

Jak podkreśla Katarzyna Zabłocka, w praktyce literalne tłumaczenie nie odbiega znacznie od zachowań sprawcy polegających na wydzwanianiu do ofiary po nocach, kradzieży rzeczy należących do ofiary, kręcenie się w okolicy domu ofiary, pozostawianie licznych wiadomości na skrzynce głosowej, stanie pod drzwiami domu, wysyłanie SMS-ów, napaści na rodzinę i przyjaciół ofiary.

Wniosek pokrzywdzonego

Przestępstwo stalkingu (w formie podstawowej) jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Kodeks karny przewiduje jednak także typ kwalifikowany takiego występku. Jeżeli konsekwencją stosowania przemocy emocjonalnej będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nie ma znaczenia przy tym, czy doszło do samobójstwa, czy była to jedynie nieudana próba odebrania sobie życia przez dręczonego telefonami pokrzywdzonego.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2011 r. nr 72, poz. 381).