Dotacja z budżetu państwa na budowę czy remont lokalnej drogi wyniesie maksymalnie 30 proc. kosztów inwestycji.
Samorządy, które jeszcze w tym roku złożą wnioski do wojewodów o dofinansowanie inwestycji związanych np. z remontem drogi, nie będą już mogły liczyć na 50 proc. pomocy. Maksymalny poziom dotacji celowej na inwestycje związane z realizacją zadania własnego, jakim jest np. budowa gminnej drogi, wyniesie bowiem 30 proc. Taką właśnie wysokość przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie udzielania tej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, którym dziś zajmie się Rada Ministrów.
Zmiana rozporządzenia spowoduje, że wysokość udziału środków własnych gmin i powiatów przy tych inwestycjach będzie musiała wynieść nie mniej niż 70 proc. kosztów realizacji.
Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia te samorządy, które wnioski o udzielenie dotacji celowej na inwestycje drogowe złożyły jeszcze w 2010 roku, będą mogły liczyć na dofinansowanie na podstawie obowiązujących jeszcze dziś przepisów. Jest to kwota stanowiąca maksymalnie 50 proc. kosztów planowanego działania.
Natomiast dofinansowanie w wysokości do 30 proc. kosztów budowy, przebudowy czy remontu drogi obejmie wnioski złożone w 2011 roku.