Składanie tradycyjnych pełnomocnictw należy zastąpić oświadczeniem adwokata, że będzie reprezentować przedsiębiorcę. Firma nie poniesie wówczas wydatków na opłatę skarbową.
Aby znieść obowiązek składania w sądzie pełnomocnictw papierowych przez adwokatów i radców prawnych, przedsiębiorcy proponują nowelizację art. 89 i 90 kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zamiast pełnomocnictw składaliby oświadczenia o reprezentowaniu strony przy pierwszej czynności w sprawie. Likwidacja obowiązku składania papierowego pełnomocnictwa zdaniem przedsiębiorców powinna doprowadzić do zniesienia opłaty skarbowej pobieranej za jego udzielenie. Natomiast adwokatowi i radcy prawnemu za fałszywe oświadczenie groziłaby utrata prawa do wykonywania zawodu.
Przedsiębiorcy domagają się również usunięcia barier technicznych, które występują przy elektronicznym postępowaniu upominawczym. Chodzi im zwłaszcza o opóźnienia przy wydawaniu klauzul wykonalności i blokowania kont użytkowników. W sprawach z powództwa grupowego nie można bezpośrednio z konta powoda zbiorowego przelać pieniędzy na rzecz pełnomocnika występującego o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W niektórych firmach oprogramowanie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) nie przeszło testów bezpieczeństwa. Problemów technicznych przysparza również egzekucja komornicza związana z EPU. Tytułu egzekucyjnego nie można przekazać w dowolny sposób, więc egzekucja komornicza związana z EPU, musi też być kontynuowana w tym trybie.