Nowe przepisy dodatkowo przewidują m.in., że to Rada Ministrów prowadzi politykę RP w Unii Europejskiej, ograniczając tym samym rolę prezydenta do współdziałania z premierem i właściwym ministrem. Zgodnie z komisyjnymi propozycjami do wyrażenia zgody przez parlament na ratyfikację umowy międzynarodowej w relacjach Polski z UE niezbędna będzie większość 2/3 zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Taka sama większość rozstrzygnie o ewentualnej decyzji o wyjściu Polski z UE. Pierwotnie projekt zakładał, że do ratyfikacji umowy poza Sejmem wystarczy większością bezwzględna w Senacie. Takie poprawki zgłosił wczoraj także klub Platformy Obywatelskiej. Nie zyskały one akceptacji komisji. Zdaniem Michała Szczerby, posła PO, warto powrócić do osiągniętego w toku prac kompromisu.