Prezydent nie powinien podpisywać ustawy, która została uchwalona z naruszeniem procedur legislacyjnych i zawiera rozwiązania szkodzące wymiarowi sprawiedliwości – twierdzą prokuratorzy.
Wczoraj skierowali oni do prezydenta Bronisława Komorowskiego apel o zawetowanie uchwalonej 18 sierpnia nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych.
Prokuratorzy podnieśli m.in., że projekt nie został przekazany do konsultacji społecznych Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz dwóm stowarzyszeniom prokuratorskim. Prokuratorzy mimo przedkładanych wniosków nie zostali dopuszczeni także do prac w specjalnie powołanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zespole, w którym brało udział środowisko sędziowskie. Kolejny z błędów formalnych polegał na przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu przed Sejmową Komisją, a nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
– W Polsce tyle się dyskutuje na temat jakości stanowionego prawa. Tymczasem prace nad nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych pokazują, jak daleko jest do osiągnięcia satysfakcjonujących standardów – uważa dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Prokuratorzy skrytykowali część zmian, które mają zostać wprowadzone wraz z reformą sądownictwa. Negatywnie ocenili przewidziany w ustawie system ocen okresowych i wprowadzenie w sądownictwie menedżerskiego systemu zarządzania.
Prokuratorzy ponowili propozycję zwołania okrągłego stołu, przy którym przedyskutowano by optymalny kształt reformy wymiaru sprawiedliwości. Z podobnymi apelami wystąpili już wcześniej sędziowie i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.