5 sierpnia zmienią się zasady obliczania wartości rynkowej nieruchomości, która jest wywłaszczana albo przejmowana pod drogę publiczną. Reguluje to wchodzące tego dnia w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2011 r. (Dz.U. nr 165, poz. 985).

Reguły ustalania wartości nieruchomości w poszczególnych regionach kraju będą jednolite. Określając wartość na przykład wywłaszczonej działki, trzeba będzie brać pod uwagę trzy elementy: jej stan prawny w dniu wydania decyzji, cenę rynkową z dnia ustalenia odszkodowania oraz wartość określoną na podstawie cen transakcyjnych dla konkretnego typu nieruchomości. Inaczej rzeczoznawca wyceni na przykład dom, działkę, gospodarstwo rolne lub obiekt przemysłowy. Do ustalonej wartości może doliczyć maksymalnie 50 proc.

Dotychczas wywłaszczeni automatycznie dostawali 50-proc. dodatek do ustalonej ceny nieruchomości. Od jutra mogą otrzymać mniej, np. 15 proc. wartości. Wysokość tej kwoty będzie zależała od decyzji rzeczoznawcy.

– Stare przepisy powodowały, że oszacowana kwota stanowiąca podstawę do ustalenia odszkodowania często przekraczała rzeczywistą obecną i przyszłą wartość nieruchomości – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

To nie koniec nowości. Zmienił się sposób podawania w operacie szacunkowym (czyli informacji niezbędnej przy wycenie nieruchomości) wartości domów, mieszkań czy działek. Ma być ona maksymalnie zbliżona do rzeczywistej. Do tej pory wycenę zaokrąglano do pełnych złotych. Nowe przepisy przewidują jej zaokrąglenie do pełnych tysięcy złotych, na przykład przy cenie 375 700 zł będzie to 376 tys. zł.