Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowy kodeks budowlany. Zamiast urzędowego pozwolenia na budowę wystarczy jej zgłoszenie w gminie. Notarialny akt własności zostanie zastąpiony przez oświadczenie inwestora.
Pozwolenia na budowę wydawane w formie decyzji administracyjnej mają zniknąć. Zostaną zastąpione przez zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji w gminie. Prawo własności inwestor będzie mógł udokumentować samym złożeniem oświadczenia, a nie aktem notarialnym. Takie zmiany przewiduje projekt założeń kodeksu budowlanego przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury.
– Zmiany są konieczne, bo prawo budowlane przestało już być czytelne dla inwestorów, przedsiębiorców i innych uczestników procesu budowlanego – mówi Teresa Jakutowicz, zastępca dyrektora Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury.