Środowisko sędziowskie chce nakłonić prezydenta, aby nie podpisywał uchwalonej przez parlament nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Obecnie trwa akcja zbierania podpisów pod apelem.

Widzimy potrzebę zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale reforma zaproponowana przez resort sprawiedliwości tylko pogorszy funkcjonowanie sądownictwa w Polsce – piszą w swoim apelu do głowy państwa sędziowie skupieni wokół internetowego forum www.sedziowie.kei.pl.

Brak reformy dojścia do zawodu sędziego oraz niedookreślenie zakresu nadzoru administracyjnego sprawowanego przez ministra sprawiedliwości nad sądami – to najcięższe zarzuty, jakie autorzy listu stawiają ostatniej nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.).

Poza tym sędziowie wskazują, że nowela nie wzmacnia samorządu sędziowskiego, a na taką potrzebę wskazuje m.in. Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich.

Autorzy listu podkreślają także nieprawidłowy – ich zdaniem – sposób konsultowania projektu ze środowiskami prawniczymi.

– Krytyczne uwagi na temat projektu zgłaszali nie tylko przedstawiciele organizacji prawniczych, ale także organy państwa, w tym pierwszy prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, prokurator generalny. Nie spowodowało to jednak zasadniczych zmian w projekcie – napisano w liście.

Sędziowie przypominają także, że pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się – wbrew treści art. 37 ust. 1 regulaminu Sejmu – w komisji, a nie podczas posiedzenia plenarnego.

Apel jednak to nie tylko wyliczenie wad nowelizacji u.s.p. Jego autorzy mają także pomysł na poprawę obecnej sytuacji.

– Źródeł kryzysu sądownictwa powszechnego należy upatrywać w tym, że funkcjonuje ono w oparciu o przestarzały i niespójny akt prawny, którego założenia powstawały w okresie międzywojennym i z niewielkimi zmianami funkcjonowały w czasach PRL – piszą sędziowie.

I przypominają, że od dłuższego czasu bezskutecznie apelują o podjęcie rzeczowej dyskusji nad optymalnym kształtem wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też wskazują na potrzebę zwołania przez prezydenta okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości.

– Jego celem miałoby być stworzenie projektu ustawy o sądach – informuje Rafał Puchalski, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.