Nowe przepisy dają najemcom możliwość wykupu mieszkania wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Obecni najemcy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, czyli tzw. partycypację. Zwykle wynosi ona 20-30 proc. wartości lokalu.

Poprawki Senatu dotyczyły m.in. umarzania kredytów udzielanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.