Jutro nad nią będą pracować posłowie podczas posiedzenia sejmu. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami długość łańcucha, na którym będzie trzymane zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry.

Nowe regulacje zawierają także zakaz sprzedawania na targowiskach, targach i giełdach zwierząt oraz wypuszczania zwierząt bez oznaczeń umożliwiających identyfikację właściciela. Według nowych przepisów osoby, które zabijają bezprawnie zwierzę, powinny trafić do więzienia na dwa lata. Jeśli popełnią takie przestępstwo ze szczególnym okrucieństwem, wówczas powinny zostać pozbawione wolności nawet na trzy lata.

Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności uchwali rada gminy.