Prokurator Generalny - Andrzej Seremet postanowił stworzyć - zainteresowanym prokuratorom Prokuratur Apelacyjnych i Okręgowych - możliwość bliższego zapoznania się z realizacją zadań Prokuratora Generalnego w zakresie problematyki konstytucyjnej – można przeczytać na stronie internetowej www.pg.gov.pl.

Praktyczna realizacja tego pomysłu miałaby polegać na swoistym „stażu" - w formie delegacji - w Biurze Spraw Konstytucyjnych (BSK), z możliwością ubiegania się o przedłużenie delegacji w przypadku pozytywnej oceny pracy danej osoby w tym Biurze i takiej woli samego zainteresowanego.

Docelowo w BSK czynności powinni wykonywać prokuratorzy Prokuratury Generalnej, ponieważ wymóg uczestnictwa w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym (dalej TK) prokuratorów posiadających stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej wynika wprost z ustawy o TK. Dlatego też wspomniany staż w ramach delegacji do BSK powinien być traktowany również jako przygotowanie do ewentualnego ubiegania się przez zainteresowanego o awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej w przypadku zwolnienia takiego stanowiska lub utworzenia nowego w tej komórce organizacyjnej.