Wcześniej w noweli był zapis umożliwiający podawanie niskoprocentowych napojów, zawierających do 3,5 proc. alkoholu podczas imprez masowych; z wyjątkiem imprez o podwyższonym ryzyku.

Przyjęta w lipcu przez Sejm nowelizacja zmienia 11 aktów prawnych, w tym pięć kodeksów. Wprowadza m.in. elektroniczny monitoring chuliganów stadionowych a także wprowadza tryb rozprawy odmiejscowionej, umożliwiającej sądzenie osoby bezpośrednio na stadionie, w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie z sędzią przebywającym w tym momencie w sali rozpraw.