W negocjacjach dotyczących tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów mogą brać udział nie tylko nadawcy, ale również artyści.
W ustalaniu tantiem przed zespołem arbitrów Komisji Prawa Autorskiego na równych zasadach będą brać udział także artyści i inni twórcy reprezentowani przez organizacje zbiorowo zarządzające ich prawami autorskimi.

W zgodzie z konstytucją