Wykryte podczas kontroli działania przedsiębiorców są niezgodne z ustawą z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050) oraz z rozporządzeniem ministra finansów z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. nr 99, poz. 894).

Zgodnie z art 137 par. 1 kodeksu wykroczeń za nieujawnienie cen przedsiębiorcy grozi nagana lub 1,5 tys. zł grzywny.

Skargi klientów

– Impulsem do przeprowadzenia kontroli były przede wszystkim informacje od konsumentów – mówi Dariusz Łomowski, zastępca dyrektora departamentu Inspekcji Handlowej.

Michał Buczkowski, prawnik w kancelarii Gide Loyrette Nouel, przypomina, że konsument, który stwierdzi, że w danym zakładzie nie ma cennika lub jest on niejasny, może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

– Do obowiązków rzecznika należy m.in. udzielanie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Może on również wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u usługodawcy przez Inspekcję Handlową – wyjaśnia Michał Buczkowski.

Inspektorzy sprawdzali zarówno zakłady należące do dużych sieci, jak i małe firmy rodzinne. Przyjrzeli się fryzjerom, zegarmistrzom, szewcom, krawcom. Prześwietlono podmioty świadczące usługi na rynku napraw sprzętu RTV i AGD, kosmetycznym, fotograficznym i motoryzacyjnym. Łącznie skontrolowano 338 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono u 124.

– Przedsiębiorcy, u których wykryliśmy nieprawidłowości, najczęściej tłumaczyli się nieznajomością prawa – mówi Dariusz Łomowski.

Bezcenne usługi

W 43 placówkach (czyli u 12,7 proc. skontrolowanych) inspektorzy stwierdzili brak uwidocznionego cennika. Najwięcej tego typu nieprawidłowości wykryto w zakładach fryzjerskich (6 przypadków), szewskich i motoryzacyjnych (po 5 przypadków).

– Usługodawca świadczący usługi w swoim zakładzie lub w tzw. punktach sprzedaży obwoźnej ma obowiązek umieścić w ogólnodostępnym i widocznym miejscu cennik wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu świadczonych usług – tłumaczy Michał Buczkowski.

W trakcie kontroli okazało się ponadto, że w 20 firmach cennik co prawda był, ale nie zawierał wszystkich wymaganych informacji lub ceny były podane w sposób niejednoznaczny (np. w przedziałach „od... do...”).

– Ceny za świadczone usługi muszą być przedstawione w sposób prosty i niebudzący wątpliwości – podkreśla Michał Buczkowski.

Zaznacza jednak, że przy określaniu ceny za daną usługę usługodawca może podać ją za pomocą stawki godzinowej, stawki procentowej, ceny za kilometr lub innych stawek przeliczeniowych.

– Brak cenników i wywieszek cenowych przy wyrobach oferowanych do sprzedaży utrudnia klientom dokonanie właściwego wyboru produktów – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Właścicieli firm, u których stwierdzono nieprawidłowy sposób informowania o cenach, ukarano mandatami karnymi. Po przeprowadzeniu kontroli większość przedsiębiorców sporządziła wymagane cenniki i uwidoczniła je w miejscu dostępnym dla klientów. Ponadto uzupełniono cenniki o brakujące informacje.