Zmiana wartości

Warunkiem aktualizacji będzie zmiana wartości nieruchomości. Tak wynika z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, która w czwartek została uchwalona przez Sejm. Głównym celem zmian jest przyśpieszenie procesu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania własności użytkowanego gruntu. Aby złagodzić skutki finansowe związane z aktualizacją opłaty rocznej dla użytkowników wieczystych, wprowadzono nowy sposób dokonywania płatności.

Rozłożenie na raty

Zgodnie z nowelą w przypadkach gdy podwyżka przewyższać będzie dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty zapłaci w pierwszym roku jedynie opłatę równą dwukrotności dotychczasowej opłaty. Natomiast nadwyżkę ponad dwukrotność opłaty gmina rozłoży na dwie równe części. Powiększą one opłatę roczną w następnych dwóch latach. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł spłacać podwyżkę przez 3 lata. O bonifikatach będzie decydowała sama gmina.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawo do żądania przekształcenia użytkowania we własność będą miały również osoby prawne. Obecnie taką możliwość mają osoby fizyczne oraz osoby prawne, które dysponują gruntami w celach rolnych albo mieszkaniowych.

Po wejściu w życie nowych przepisów jedynym warunkiem uzyskania własności nieruchomości przez osoby prawne będzie pozostawanie użytkownikiem wieczystym 13 października 2005 roku.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od chwili ogłoszenia.