W Społecznej Radzie Doradców RPD, która we wtorek zbierze się po raz pierwszy, są lekarze, pedagodzy, psycholodzy, sędziowie, ludzie kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak podkreśla Marek Michalak, zależało mu, by w gronie doradców znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin.

W poniedziałek mijają trzy lata sprawowania urzędu Rzecznika Praw Dziecka przez Michalaka. Za swoje najważniejsze osiągnięcia uważa on wpisanie do polskiego prawa zakazu bicia dzieci, uruchomienie Dziecięcego Telefonu Zaufania, a także zwiększenie rozpoznawalności urzędu wśród dzieci.

W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła rola urzędu RPD. W październiku 2008 r. znowelizowano ustawę o RPD, rzecznik otrzymał m.in. uprawnienia do wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz brania w nich udziału na prawach przysługujących prokuratorowi. Nowela przyznała także rzecznikowi prawo do zbadania każdej sprawy na miejscu, nawet bez uprzedzenia.

Kolejna nowelizacja z września 2010 r. m.in. upoważniła RPD do zgłoszenia udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie przepisów dotyczących praw dziecka.

RPD w ciągu trzech lat urzędowania przystąpił do 264 postępowań sądowych, a w 43 sprawach uczestniczył jako obserwator.

Ważną rolę w upowszechnianiu praw dziecka spełnia Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12, uruchomiony w listopadzie 2008 r. Dyżurują przy nim psycholodzy, pedagodzy oraz prawnicy, którzy do tej pory pomagali w blisko 49,5 tys. sprawach.

Ustawę powołującą urząd RPD, Sejm przyjął w styczniu 2000 r. Pierwszym rzecznikiem był Marek Piechowiak (28 czerwca - 12 października 2000 r.). Zastąpił go Paweł Jaros (16 lutego 2001 r. - 7 kwietnia 2006 r.), potem urząd pełniła Ewa Sowińska (7 kwietnia 2006 r. - 25 lipca 2008 r.).