PiS apeluje do Senatu, by do noweli ustawy o działalności kulturalnej nie wprowadzał poprawek rekomendowanych przez senacką Komisję Kultury. Jedna z tych zmian przywraca zapis obligujący pracownika artystycznego do uzyskiwania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.

Jak głosi oświadczenie PiS przekazane w piątek PAP, poprawki rekomendowane przez senacką komisję to "powrót okrężną drogą do przymusu umów sezonowych i likwidacja elementarnych standardów prawa pracy, które obowiązują w cywilizowanym świecie". "To nałożenie kagańca artystom i chaos w instytucjach kultury" - czytamy.

Senat zajmie się nowelizacją w przyszłym tygodniu. Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale bez zapisu zobowiązującego pracownika artystycznego do uzyskiwania zgody od pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, Sejm znowelizował 1 lipca. Ma to dotyczyć np. aktora zatrudnionego na etacie w teatrze, a jednocześnie zamierzającego występować w filmie, reklamie lub serialu telewizyjnym, albo np. muzyka zatrudnionego w filharmonii na etacie i podejmującego dodatkową pracę.

Podczas czwartkowego posiedzenia senackiej komisji poprawkę przywracającą obowiązek uzyskiwania takiej zgody zgłosił Janusz Sepioł w imieniu grupy senatorów PO. Senacka komisja przegłosowała też kolejną zgłoszoną przez Sepioła poprawkę - przywracającą sezonowość i zakładającą, że instytucje artystyczne będą prowadziły swoją działalność w oparciu o sezony artystyczne. Poprawka ta wprowadza możliwość zawierania z pracownikami umów sezonowych o pracę, ale nie jako podstawową formę zatrudnienia i bez określania, że umowa taka ma być zawarta na czas określony od jednego do pięciu sezonów; nie zakłada też 15-letniego stażu pracy uprawniającego do zawarcia umowy na czas nieokreślony.

"Senatorzy PiS oponowali przeciwko poprawkom Platformy. Apelujemy do senatorów z klubów koalicji rządowej, by zachowali się zgodnie z misją Senatu jako izby refleksji i rozwagi, i powstrzymali się od działań niszczących prawa pracownicze artystów i destabilizujących prace instytucji kultury" - czytamy w oświadczeniu PiS.